לקבלת פרטים וייעוץ ראשוני חייגו

  תפקיד הממונה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

  בהליך חדלות פירעון ישנם בעלי תפקידים חשובים ומרכזיים להליך.

  הממונה על חדלות פירעון, היה מכונה עד לכניסת חוק חדלות פירעון החדש, ככונס הנכסים הרשמי (ה- כנ"ר). החוק החדש מעניק אחריות רבה לממונה, כחלק מגיבוש תוכנית הבראה ליחידים ותאגידים חדלי פירעון.

  יחיד אן תאגיד שאינם יכולים לעמוד ולהחזיר את חובותיהם ובעצם סך הנכסים והכנסות, נמוכים מסך החובות. מצב זה הינו חדלות פירעון. על כן, חוק חדלות פירעון בוחר להתערב בניהול הכלכלי של החייב, וזאת, על מנת להחזיר כמה שיותר מחובות החייב. בנוסף, החוק שואף לנסות לשקם את החייב ולהחזירו למסלול כלכלי יציב.

  מה תפקידו הממונה על חדלות פירעון?

  הממונה על חדלות פירעון, שבעבר נקרא כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר). החוק בעל סמכויות ותפקידים רבים במסגרת ההליך.

  • שמירה על האינטרס הציבורי.
  • שמירה על תקינות הליכי חדלות פירעון.
  • פיקוח על התנהלות נאמנים הממונים לנהל את עסקיהם הכלכליים של חייבים.
  • ניהול הליכי חדלות פירעון של יחידים.
  • הסרת הגבלות שהוטלו על היחיד באופן מלא או חלקי.

  כפי שניתן ללמןד תפיקדו העירי הוא לפקח על תקינות ההליך ומשכך הממונה קיבל במסגרת החוק החדש גם סמכויות אכיפה. למקרים שבהם קיים חשש שהחייב מנצל את ההגנה שבחסות ההליך כדי לבצע םעולות לא כשרות

  תפקיד נוסף הוא מינוי נאמן לניהול עסקי החייב. עם הגשת הבקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון על הממונה למנות נאמן לניהול נכסי החייב.

  בתקופה של 9 חודשים הנאמן יבצע בדיקה על מצבו הכלכלי של החייב. בסיומה יגיש לממונה, דו"ח מפורט כיצד החייב הגיע למצב של חדלות פירעון, והמלצות מצידו לקראת המשך פעילותו הכלכלית.

  לאחר דו"ח זה הממונה  יגבש תוכנית לשיקום כלכלי של חייב יחיד והכל תוך 60 יום. התוכנית תועבר כהמלצה לבית המשפט לצו שיקום כלכלי לחייב יחיד, אשר שאלת הוא המשמעותי ביותר בכל הליך חדלות הפירעון.

  בית המשפט יעיין בהצעת הממונה, ויכריע האם להעניק לחייב צו שיקום כלכלי. בעוד צו שיקום כלכלי ביחס לתאגיד טעון אישור מצד הנושים, הרי שלאור הניסיון לקדם ולשקם את חייבים יחידים ולהחזירם למארג חיים כלכלי יציב – צו שיקום כלכלי ליחיד אינו טעון אישור נושים.

  אם יינתן הצו, הוא חייב לכלול תוכנית לפירעון, בין היתר חישוב סכום החובות שיוחזר, אופן החזר החובות (האם יכלול את נכסי החייב, האם יסתמך על הכנסת החייב וכן האלה), משך התוכנית ועוד. עם סיום תקופת התוכנית, החייב יקבל צו הפטר לחובותיו.

  כפי שניתן להבין הליכי חדלות פירעון על כל השלבים שמכיל  הינו הליך מורכב למדי, אשר דורשים ניסיון וידע רב.

  ולכן כל טעות קטנה בהגשת הבקשה, יכולה לעכב את פתיחת ההליך, ולעיתים אף למנוע אותו. משכך, חשוב להסתייע בעורך דין בעל ניסיון בטיפול בנושא.

  משרד בסט-סולמי ושות', מתמחה בהליכי חדלות פירעון. לעורכי הדין במשרד, ניסיון רב בניהול הליכי חדלות פירעון, והם מנהלים כל הליך במקצועיות וברגישות רבה.

  תפקיד הממונה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

   

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום