לקבלת פרטים וייעוץ ראשוני חייגו

  תום הלב בהליך חדלות פירעון

  חוק חדלות פירעון נחקק מתוך מטרה מרכזית של המדינה לעזור לחייבים להשתקם, ולהחזיר את הכסף לנושים שלהם. הליכי חדלות פירעון כוללים בהרבה מחילה/מחיקה על חלק או על מרבית מחובות החייב, והכל בתנאי ובדרישה שהחייב יתנהל לכל אורך ההליך בתום לב, וישתף פעולה ויגלה באופן מלא בכל הנוגע לסיבת והיקף חובותיו באופן מלא ואת מצבת נכסיו והכנסותיו.

  תום הלב נדרש בכל שלבי ההליך:

  יצירת החובות- בית משפט יכול שלא לתת לחייב שיצר חובות בצורה פזרנית, במרמה או בהונאה, ולא לקבל את הבקשה לפתיחת צו הכינוס.

  שלב החקירה של הנאמן– לאחר מתן צו הכינוס, בדיקת תום הלב של החיב מחמירה יותר, הנאמן מזמן את החייב לחקירה הראשונית. בשלב זה הנאמן חוקר את החייב בצורה מעמיקה כיצד נוצרו החובות, האם מדובר בחובות עקב ניהול עסק או חובות אישיים, האם היו אלו הלוואות שנלקחו לצורך מימון עצמו ומשפחתו כי נקלע לצרות או שהחובות נוצרו תוך הימורים או בגין קנסות על עבירות מסוימות, אלימות, מין וכד'.

  תקופת צו התשלומים ותשלום החוב- לאחר פתיחת ההליכים, כינוס הנכסים, חקירת הנאמן  תיקבע לחייב תוכנית שיקום כלכלי שבמסגרתה יקבע לחייב צו תשלומים שיהא עליו לשלם לאורך התקופה שתקבע, לכן קיימת חשיבות רבה להתנהלות החיב בתום לב.

  על החייב לשלם את צו התשלומים שהושט עליו לשלם במועד ובתקופה המתאימה.

  עליו להגיש דוחות של הכנסות והוצאות אחת לחודשיים.

  על החייב לשתף פעולה ולנהוג בשקיפות בנוגע למצבת נכסיו והכנסתויו (עבודה, ירושות, חסכונות ועוד…)

  במקרה שבית המשפט או האמן סבורים שהחייב אינו נוהג כנדרש על פי חוק החדש, חוסר תום לב בהתנהלות בהליך עלול להאריך את התקופה במקרים קיצוניים עלול גם לבטל את ההליך.

  לסיכום:התנהלות בתום הלב חשובה מאד ומהווה עיקרון חשוב ומרכזי בכל שלבי הליך חדלות הפירעון. לחוסר תום לב בהיווצרות החובות ובהתנהלות יכולות להיות השלכות חמורות מאד על החייב, עד לכדי אי מתן צו הליכים או ביטול הליך חדלות הפירעון.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום