לקבלת פרטים וייעוץ ראשוני חייגו

  מעמד דירת מגורים בהליך פישטת רגל וחדלות פירעון

  ברוב המקרים כשהחייב נמצא בהליך חדלות פירעון עולה השאלה הדי מתבקשת מה מעמד דירת מגורים של החייב ובת זוגו והאם היא מוגנת והאם לאו.

  בתחילה עלינו לזכור מהי מטרת חוק חדלות הפירעון?

  המטרה היא  להגיע לפתרון הטוב ביותר עבור שני הצדדים בהליך – החייב והנושים, תוך פגיעה מינימלית ככל האפשר עבור כלל הצדדים. כלומר, החוק מחד רוצה לסייע לנושים בקבלת חובותיהם מן החייב, החזר מקסימלי ככל שניתן, ומנגד, לאפשר לחייב ולבני משפחתו הן לשלם את חובותיהם והן לשקם את מצבם הכלכלי תוך כדי כך ולהיחלץ מהבוץ אליו שקעו. המשמעות היא, שבמקרים מסוימים החוק נעמד לצידו של החייב, ומאפשר לו לשמור על זכויות בסיסית אשר יאפשרו לו ולמשפחתו להתקיים בכבוד ולצאת מהמשבר הכלכלי אליו נכנסו.

  לצורך כך החוק מגדיר מס' הגנות לחייב כשאחת ההגנות החשובות והעיקריות, היא הגנה על בית המגורים של החייב.

  סעיף 229 לחוק עוסק בהגנת בית המגורים וקובע בין היתר כך:

  • ככל שיש בקופת הנשייה נכס מקרקעין שמשמש חייב יחיד, אפשר למכור את הזכות במקרקעין רק באישור של בית המשפט. כל זאת לאור ההבנה שקורת גג היא הצורך הבסיסי ביותר של אדם, גם אם מדובר באדם שנמצא בהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
  • בית המשפט יאשר למכור את זכות המקרקעין, רק בהתקיים כלל התנאים הבאים:
   • התועלת שתצמח לנושים ממכירת זכות המקרקעין, תגבר על הנזק שייגרם ליחיד ולבני משפחתו. והכל תוך כדי בחינת הנסיבות האישיות של כל מקרה גיל, מצב בריאותי ועוד..ככול שנסיבות המקרה יהיו מיוחדות הרי שהסיכויים שבית המשפט ייתן אישור למכור את הזכות במקרקעין, קטנים משמעותית.
   • אין אפשרות סבירה אחרת לפרוע את החוב, באופן שיפגע פחות ביחיד (ובבני משפחתו).
   • לחייב ולבני משפחתו יש חלופת מגורים אחרת, כזו התואמת את הצרכים שלהם ונמצאת באזור מגוריהם, או שלחילופין הועמד לרשותם סידור חלופי לתקופה מסוימת לתקופה שיקבע בית המשפט.

  החוק עוד קובע ומגדיר תנאים הנוגעים לסידור החלופי ככל שזה קיים: ככל שמדובר בסידור שהבית המשפט מעריך שהחייב יוכל לממן, נדרש כי הסידור יהא לתקופה של ארבע שנים וגם זה לאחר בחינת הנסיבות האישיות של כל מקרה

  • חשוב מאד לזכור– מדובר בתנאים מצטברים, כאשר רק אם כולם מתקיימים, בית המשפט מורשה להורות על מכירת הזכות.

  במידה ובית המשפט מצא כי כלל התנאים התמלאו, הרי שהוא רשאי לאפשר מכירת הזכות במקרקעין. לאחר מכירת הזכות, יתווספו הרווחים לקופת הנשייה, באופן שיגדיל את הסכום שיוחזר לנושים השונים

  כפי שניתן ללמוד שנושא חדלות הפירעון הינו נושא מורכב מאד יש חשיבות גדולה  להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום עוד בתחילת ההליך והכל כדי להימנע מהחלטה או הליך לקוי.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום