לקבלת פרטים וייעוץ ראשוני חייגו

  שעות עבודה ומנוחה

  חוק שעות העבודה והמנוחה תשי"א-1951 הוא המקור החוקי לנושא שעות העבודה והמנוחה (יום עבודה, שעות עבודה, עבודה בשבת, עבודת לילה, תשלום שעות נוספות, הפסקות ועוד..).

  כמוכן, החוק מכיל את תקנות שעות המנוחה השבועית בעבודה במשמרות, בתי חולים, תחבורה, בתי דואר, בתי קולנוע, רפתנות ובלולנות וכן את ההיתרים לעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית בבתי אירוח, בתי אוכל ובתי מלון, מוסדות טיפול בילדים ובזקנים, מפעלים רפואיים, אספקת מים וטיפול בבעלי חיים.

  ישנם מגזרים שהחוק אינו חל עליהם והם: נוער עובד (שלגביו הוראות מיוחדות בחוק עבודת הנוער), שוטרים, חלק מעובדי המדינה, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה במשרות אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

  "שעות עבודה" – הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר חוץ מהפסקות על פי סעיף 20 (הפסקה גדולה).
  ***ככלל זמן הנסיעה למקום העבודה ובחזרה אינו חלק משעות העבודה.

  יום העבודה ושבוע העבודה: החל מאפריל 2018 (קיצור שבוע העבודה) שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 42 שעות (במקום 43 שעות).
  במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יעמוד מספר השעות היומיות על 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות) במשך 4 ימים, וביום הנותר על 7 שעות ו-36 דקות (לא כולל הפסקה, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים).

  בעבודה במשמרת לילה יום עבודה לא יעלה על 7 שעות.
  עובד שהועסק מעבר למכסת השעות היומית או השבועית (בכפוף להגבלות שנקבעו), זכאי לגמול עבור שעות נוספות.

  יום העבודה הרגיל (שמעבר לו זכאים לשעות נוספות) יעמוד על 7 שעות במקרים הבאים:

  1. עבודת לילה: 2 שעות עבודה לפחות בין 22:00-06:00
  2. יום לפני המנוחה השבועית (יום שישי)
  3. יום לפני חג (ערבי חג)יום עבודה רגיל לאחר קיצור שבוע העבודה:
   *****המידע מבוסס על פרשנות צו ההרחבה, וכל עוד לא ניתנה פסיקה סותרת של בית הדין לעבודה.

   צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות קובע כי החל מחודש אפריל 2018 שבוע העבודה לא יעלה על 42 שעות.

   במקומות עבודה שעבדו בהם יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע העבודה ל- 42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצורכי העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים. אם צרכי העבודה מחייבים זאת, המעסיק רשאי לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע, בתנאי שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע.

   השפעת קיצור שבוע העבודה על עובדים במשרה מלאה – קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות חל רק על עובדים במשרה מלאה אשר תקן שעות העבודה שלהם גבוה מ-42 שעות. עובדים במשרה מלאה שעבדו בכל שבוע 42 שעות או פחות ימשיכו לעבוד את אותו מספר שעות.

   השפעת קיצור שבוע העבודה על עובדים במשרה חלקית – היקף המשרה של עובדים במשרה חלקית יחושב בהתאמה לפי 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות.

   מקומות עבודה של 5 ימים בשבוע: במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה לפי 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות), כפי שחושב יום העבודה לפני צו ההרחבה שקיצר את שבוע העבודה ל-42 שעות.
   במהלך יום אחד קבוע בשבוע, על פי בחירת המעסיק, יופחת אורך יום העבודה בשעה אחת ויחושב לפי 7.6 שעות (7 שעות ו-36 דקות).
   השעות שצוינו אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.
   **** בענפים מסוימים (למשל, ענף המלונאות) יום עבודה הוא בן 8 שעות ושבוע עבודה הוא בן 40 שעות.

  4. מקומות עבודה של 6 ימים בשבוע: לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא לא יעלה על 8 שעות עבודה ביום רגיל. עבור שעות עבודה שמעבר ל- 8 השעות זכאי העובד לגמול עבור שעות נוספות.
   החל מחודש אפריל 2018, שבוע העבודה לא יעלה על 42 שעות. במקומות עבודה בהם עבדו יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע העבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה.
   המעסיק יכול לקבוע את תקן שעות העבודה בכל יום, ובלבד שיום רגיל לא יעלה על 8 שעות עבודה, יום שישי לא יעלה על 7 שעות עבודה, וסך שעות העבודה במהלך השבוע לא יעלה על 42 שעות.
   השעות אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.אורך יום העבודה בערבי חג: במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע – לפי צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר, אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות).
   בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות.
   במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות, גם בחגים יהודיים וגם בחגים שאינם יהודיים (וזאת בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה). אם יש הסכם או נוהג במקום העבודה הקובע יום עבודה קצר יותר, יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג.

   אורך יום עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית: (יום שישי אצל יהודים): על פי סעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מספר שעות העבודה ביום שלפני המנוחה השבועית, יהיה לכל היותר 7 שעות.
   לפיכך עובד יהודי יועסק ביום שישי לכל היותר במשך 7 שעות. עובד שאינו יהודי יועסק עד 7 שעות ביום שלפני יום המנוחה המקובל כיום המנוחה השבועית שלו.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום