לקבלת פרטים וייעוץ ראשוני חייגו

  שעות נוספות

  העסקה בשעות נוספות

  חשוב לדעת: העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה.

  • בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה. על פי הנחית משרד העבודה, החל מ-17.03.2020 ועד 17.05.2020, ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות אם מקפידים על כל התנאים הבאים:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
  • במהלך התקופה הנ"ל מותר להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל השעות הנוספות.
  • במקרה של העסקה בשעות נוספות ללא היתר, או העסקה מעבר למכסת השעות המותרת ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.מהן שעות נוספות? על-פי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, כל עבודה, החל מהדקה הראשונה, העוברת את את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בגמול עבור שעות נוספות.שעות נוספות הן שעות החורגות ממסגרת שעות העבודה הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה.
   במקרים בהם העובד עובד שעות נוספות, הוא זכאי לשכר נוסף בשל עבודתו בשעות הנוספות.****אין הבדל אם העובד התחיל לעבוד לפני שעות העבודה הקבועות באותו יום, או נשאר לעבוד אחריהן – ברגע שעבר את המכסה היומית זה ייחשב לו כשעות נוספות.

   לדוגמא במקום עבודה בין 6 ימים:

   בימים א'-ג' עבד 9 שעות ביום (בהתאם לתקן).
   ביום ד' עבד 9.5 שעות (חצי שעה יותר).
   ביום ה' עבד 8.25 שעות (רבע שעה יותר).

   עבור עבודתו ביום ד', זכאי העובד לגמול שעות נוספות עבור 1/2 שעת עבודה נוספת, ועבור עבודתו ביום ה' זכאי העובד לגמול שעות נוספות עבור 1/4 שעת עבודה נוספת.

   לדוגמא עובד המועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 6 ימים:
   ביום א' עבד 9 שעות עבודה ביום (שעה אחת נוספת).
   בימים ב'-ה' עבד 7 שעות עבודה ביום.
   ביום שישי עבד 6 שעות.

   היות שהעובד עבד ביום ראשון מעל 8 שעות, הוא זכאי לגמול שעות נוספות עבור שעה נוספת אחת, בערך של 125%.
   בסה"כ עבד העובד 42 שעות רגילות שבועיות (ללא השעה הנוספת), ולכן אינו זכאי לשעות נוספות ברמה השבועית.

   חישוב מספר השעות הנוספות נעשה קודם כל על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שבועי (החישוב אינו נעשה לפי מספר השעות החודשיות). לפרטים נוספים ראו "חישוב שעות נוספות ברמה יומית וברמה שבועית".

   גובה הגמול:

   גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול הוא: תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה (כלומר תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה.

   תשלום של 150% (כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה) מהשעה השלישית ואילך.

   שעות נוספות במנוחה השבועית/חג: תשלום של 175% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות (עבור עבודה בשעות נוספות במנוחה השבועית או בחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 25%, ובסה"כ תוספת של 75%).

   תשלום של 200% מהשעה השלישית הנוספת ואילך (עבור עבודה בשעות נוספות במנוחה השבועית או בחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 50%, ובסה"כ תוספת של 100% לשכר).

   *** אם עובד השלים במהלך השבוע את מכסת שעות העבודה המלאה של 42 שעות שבועיות, והוא עובד בנוסף גם במנוחה השבועית או בחג, הוא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עבור עבודתו בשעות המנוחה השבועית או החג, כפי שפורט לפני כן, החל מהשעה הראשונה.

   קיימת חובה על המעסיק לנהל את שעות העבודה של העובד ולהפריד בתלוש השכר בין תשלום בעבור שעות רגילות לבין תשלום בעבור השעות הנוספות.

   כשעובד מגיש תביעה לבית הדין לתשלום גמול עבור שעות נוספות והמעסיק לא ערך רישום כנדרש של שעות ההעסקה, על העובד לתת תחילה גרסה עובדתית מינימלית על כך שעבד בשעות נוספות ואז נטל השכנוע עובר אל המעסיק, כדי לשכנע שהעובד לא הועסק בשעות הנוספות הנטענות.

   אם המעסיק לא ישכנע את בית הדין שהעובד לא הועסק בשעות נוספות, יחייב בית הדין את המעסיק בתשלום של עד 15 שעות נוספות שבועיות או עד 60 שעות נוספות חודשיות.

   החריגים בעניין חישוב השעות הנוספות:

   עובדי אולמות וגני אירועים:  המועסקים במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים ממנה חלות בין השעות 22:00 ל-06:00), זכאים לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה השביעית.

   עובדים בענף המלונאות: על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות שחל על כל העובדים והמעסיקים בענף המלונאות, חצי השעה הראשונה שמעבר ליום עבודה מלא או לשעות משמרת מקוצרות, תיחשב כ"חצי שעה עודפת" שישולם עבורה שכר בשיעור הרגיל.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום